Historie

Asveco startet opp i 1988 da som Norservice ASV med utspring fra Trondheim Mekaniske Verksted.

I 1997 ble navnet skiftet til Asveco A.S. I over 30 år har Asveco produsert rørklammer og festemateriell til Norsk og internasjonal industri, da spesielt skip og offshore.

Asveco har etter mange års erfaring bygd opp et stort nettverk, og er markedsledende på klammer og festemateriell i Norge.

Dette er vårt hovedprodukt, og vi akter å fortsatt være markedsledende på dette området.

Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tilbud til personer som har behov for arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. VTA skal bidra til å opprettholde og utvikle ressurser hos VTA-arbeidstakeren gjennom kvalifisering og arbeidstrening. Jobben i VTA hos oss er fast, og kan vare fram til pensjonsalder. For å kunne jobbe i VTA må man ha innvilget uføretrygd. Arbeidsplassen er på en av Asveco sine avdelinger eller i en tilpasset arbeidssituasjon i en ordinær bedrift. Ansatte i VTA får bonuslønn som er avtalt i tariffavtale.

For utvidet informasjon om VTA se www.nav.no under valget «Oppfølging og tiltak for å komme i jobb» Asveco tilbyd VTA-jobber for 45 personer.

Asveco har disse avdelingene:

  • Mekanisk verksted, hovedproduktet er produksjon av rørklammer
  • Enkle oppgaver innen pakking og montering
  • Tekstiltrykk ved www.tshirt.no
  • Trebearbeiding ved avd. Norigo

Er du interessert i VTA-stilling i Asveco AS? Ta kontakt med Knut Ulset Bævre på mobil 930 93 290 eller e-post knut.bevre@asveco.no