Om montasje / pakkeavdeling

I pakke og montasjeavdelingen utfører vi arbeide for bedrifter i Midt-Norge. Vi kan også holde lager før, under og etter jobben er gjort. Arbeidet vi utfører må gjøres i våre lokaler.

Du kan med å samarbeide med oss være med på å gi personer en meningsfylt arbeidshverdag. Hos oss blir man sett, opplever mestring og får konstruktive tilbakemeldinger på sitt arbeide. Vi har fokus på å levere riktig kvalitet til riktig tid til riktig pris.

Oppgavene er av ulik karakter innen:
  • Pakking, ompakking og gaveinnpakking
  • Montering og sammenstilling
  • Lettere serieproduksjon med og uten verktøy
  • Sorteringsoppgaver bl.a. batterisortering
  • Lagerhold
  • Produkt utsendelse vida post
  • Drift av nettbutikk

Våre samarbeidspartnere