Rørklammer, todelt av flatstål

For fast klamring

Standarden stemmer overens med skipsteknisk standard i Danmark.

Klammerne brukes for fast klamring av rør av stål, kobber og kobberlegeringer.

Ved klamring av kobberrør og kobberlegerte rør skal plastbelagte klammer brukes.

Videre brukes plastbelagte klammer hovedsakelig der sterke korrosjonsangrep kan ventes, f.eks på dekk om bord i skip.

Ved bruk av plastbelagte klammer må temperaturen på medium i rørene ikke være høyere enn ca. 200 C°. For å oppnå tilstrekkelig kjøleeffekt må disse klammene ikke isoleres sammen med røret.

Betegnelse for et klammer, f.eks type A og størrelse 28/30:
Klammer A 28/30 NS 5553…*)

Mål i mm

Flat bar pipe clamps, clips

Clamps to grip pipes

The standard is in accordance with shiptechnical standard in Denmark.

The clips are used for clamping of steel pipes, copper pipes and pipes of copper alloys. The clips will grip the pipes.

When clamping copper pipes and pipes of copper alloys, plastic copper clips shall be used.

Plastic coated clips are especially used where corrosion attacks can be expected, e. g. on deck on board ships.

Max temperature of medium about 200 C° when using plastic coated clips. These clips shall not be insulated together with the pipe in order to reach sufficient cooling effect.

Designation of a clip, e. g type A and size 28/30:
Clip A 28/30 NS 5553…*)

Mål i mm