Rørklammer, flatstål

For fri klemming

Klammerne brukes for fri klamring av rør av stål, kobber og kobberlegeringer.

Ved klamring av kobberrør og kobberlegerte rør skal plastbelagte klammer brukes.

Videre brukes plastbelagte klammer hovedsakelig der sterke korrosjonsangrep kan ventes, f.eks på dekk om bord i skip.

Ved bruk av plastbelagte klammer må temperaturen på medium i rørene ikke være høyere enn ca. 200 C°. For å oppnå tilstrekkelig kjøleeffekt må disse klammene ikke isoleres sammen med røret.

Betegnelse for et klammer, f.eks størrelse 267/273:
Klammer 267/273 NS 5552…*)

Materiale
Stål NS 12 121 (USt 37-1)

Overflatebehandling
Primer:
Klammene slyngrenses til Sa 2 ½ etter SIS 05 59 00 (1967) og påføres et strøk rustbeskyttende sinkrik primer.

VZn:
Varmeforsinking etter NS 1970.

Plast:
Klammene slyngrenses til Sa 2 ½ etter SIS 05 59 00 (1967) eller likeverdig og påføres epoksyplastpulver, beleggtykkelse 200-300 µm, eller termoplastpulver (f.eks nylon-11 (polyamid-11)), beleggtykkelse mins 30 µm.

Mål i mm

Skruer og muttere
Ved klamring av stålrør anbefales brukt varmforsinkende skruer og muttere.

Ved klamring av kobberrør og kobberlegerte rør for sjøteknisk bruk skal skruer og muttere varmeforsinkes.

Flat bar pipe clamps, overstraps

Clamps not to grip pipes

The overstraps are used for clamping of steel pipes, copper pipes and pipes of copper alloys. The straps will grip the pipes.

When clamping copper pipes and pipes of copper alloys, plastic copper overstraps shall be used.

Plastic coated overstraps are especially used where corrosion attacks can be expected, e. g. on deck on board ships.

Max temperature of medium about 200 C° when using plastic coated overstraps. These overstraps shall not be insulated together with the pipe in order to reach sufficient cooling effect.

Designation of an overstrap, e. g. size 267/273:
Overstrap 267/273 NS 5552…*)

Material
Steel NS 12 121 (USt 37-1)

Surface treatment
Primer:
The overstraps shall be shotblasted to Sa 2 ½ in accordance with SIS 05 59 00 (1967) and painted once with a rust preventing, zinc-rich primer.

VZn:
Hot dip galvanizing according to NS 1970.

Plastic:
The overstraps shall be shotblasted to Sa 2 ½ in accordance with SIS 05 59 00 (1967) or equivalent and coated with epoxyplastic powder, coat thickness 200 to 300 µm, or thermoplastic powder, (e. g. nylon 11 (polyamid-11)), coat thickness min. 300 µm.

Mål i mm

Bolts and nuts
When clamping steel pipes, hot dip galvanized bolts and nuts are recommended.

When clamping of copper pipes and pipes of copper alloys for marine use, hot dip galvanized bolts and nuts shall be used.