Visjon og verdier

norservice_verdier_a4Tre verdier

Inkluderende

 • Alle som kommer på besøk hos oss skal føle seg velkommen
 • Alle som har arbeider hos oss skal føle seg som en del av fellesskapet
 • Vi skal bidra til et positivt arbeidsmiljø og gjøre hverandre gode
 • Vi skal være åpne for samhandling både internt og eksternt for å skape gode resultater
 • Vi skal involvere kunder og samarbeidspartnere i vår forretningsutvikling

Nyskapende

 • Vi skal være i forkant av utviklingen innen attføringsfaget
 • Vi skal være omstillingsdyktige og kontinuerlig arbeide med å forbedre og utvikle virksomheten
 • Vi skal være målbevisste, smidige og løsningsorienterte

Engasjert

 • Vi skal ta initiativ til å løse oppgaver
 • Vi skal gi våre medarbeidere støtte og utfordringer
 • Vi skal vise engasjement ved å levere riktig kvalitet til avtalt tid til våre kunder
 • Vi skal vise arbeidsglede, trivsel og stolthet i utførelsen av vårt arbeid

To løfter

 • Samfunnsansvar: Vi skaper verdier og bidrar til å gi arbeidstakere kvalifikasjoner og relevant arbeidstrening og hjelper enkeltmennesker til å finne sin riktige plass i arbeidsmarkedet.
 • Konkurransekraft: Vi skal ha konkurransefortrinn i markedsnisjer hvor kravene til kundetilpasning, fleksibilitet eller små serier er store. Vi legger stor vekt på kompetanse- og forretningsutvikling samtidig som vi leverer varer og tjenester til avtalt kvalitet og tid.

En visjon

”Vi skal utvikle mennesker og løsninger markedet vil ha”