Arbeidsmarkedsbedrift

Asveco er en del av Norservicegruppen som er en av landets største arbeidsmarkedsbedrifter. Vi har gjennom mange år i bransjen opparbeidet oss solid kompetanse på veiledning i forhold til både arbeid og utdanning. Våre veiledere har bred erfaring og kompetanse og gjør sitt beste for at deltagerne skal kunne nå sine mål. I veiledningsarbeidet legger vi mest vekt på mestring og muligheter hos den enkelte arbeidstaker.asvecoNår man har søkt eller fått innvilget varig uføretrygd, er det mange som står i den situasjonen at de har behov for et dagtilbud. Man vil glede seg til helgene og feriene, samt føle at en bidrar i samfunnet. Hos Asveco bidrar alle på sine premisser. Arbeidsmiljøet er godt og de ansatte forteller at de trives i bedriften. De fleste hos Asveco har søkt eller fått innvilget varig uføretrygd i tiltaket varig tilrettelagt arbeid.EQUASS-systemet kvalitetssikrer tjenestetilbudet ved å bekrefte at bedriften arbeider i overensstemmelse med den kvalitetsstandard som er påkrevd. Arbeids- og velferdsdirektoratet har fremsatt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. Det innebærer at Norservice må ha et slik kvalitetssystem for å få levere tjenester til NAV. Norservice fikk første gang sin EQUASS-sertifisering(European QUAlity in Social Services) i 2009, denne er siden revidert både i 2011 og 2013. Dette betyr at Norservice kan dokumentere et kvalitetssystem som bla sikrer deg som enkeltindivid et godt veiledningstilbud der stikkord er brukermedvirkning, individuell tilrettelegging og kvalifisering.Når du kommer til Norservice skal du også kunne gjenkjenne våre verdier som er inkluderende, nyskapende og engasjert.