Klammerfester

Feste

Klammer

NS 5550

NS 5551

NS 5552

A    NS 6007

ns6007

X

B2) NS 6007
A    NS 6008

ns6008

X

B2)  NS 6008
A    NS 6009

ns6009

X

X

B2)  NS 6009
A    NS 6010

ns6010

X

X

B2)  NS 6010

*) Klammerfeste type B skal brukes dersom røret skal isoleres fra klammerfestet med mellomlegg etter NS 6013